Dansk drone-knowhow til Sydkorea

4 Min læsning

Elektronistas gæsteblogger, Martin Rune Hoxer, deltog sammen med en delegation af danske droneeksperter i Drone Show Korea 2018 i januar i år. Sydkorea satser stærkt på droneteknologien i disse år, og det åbner op for kæmpe erhvervsmæssige potentialer for Danmark.

I Danmark er det primært kinesiske DJI, der fylder på dronehylderne hos private entusiaster, men droner vinder indpas i en lang række sektorer over hele verden. I 2017 annoncerede den koreanske regering, at de over de næste fem år vil investere mere end 1 milliard USD i droneindustrien – og således er Sydkorea fast besluttet på at følge med det voksende asiatiske dronemarked.

Forskning i droneteknologi
Investeringen vil særligt være øremærket til forskning og udvikling af droneteknologi og skal bidrage til, at Sydkorea får oprustet deres ”teknologiske styrke” inden for anvendelsen af droner. Investeringerne er både rettet mod forskningsinstitutioner og virksomheder, der arbejder med udviklingen af droneteknologi. 

Industry 4.0
Sydkorea har en vision om at være ’first-mover’ under den fjerde industrielle revolution og installerer industrielle robotter med en hast, der er fire gange hurtigere end det globale gennemsnit. Interessen for Industry 4.0 bunder blandt andet i et øget pres fra Kina, hvor man rent teknologisk vinder ind på Sydkorea. Som led i at fastholde teknologisk momentum ift. Kina, har man fra sydkoreansk side vurderet, at det er nødvendigt at satse benhårdt på digitaliseringen af fremstillingsindustrien, en proces der danner hele grundlaget for Industry 4.0. Med de nyligt annoncerede investeringer, forventer Sydkorea at have initieret brugen af mere end 60.000 industrielle droner i løbet af de næste 10 år, og derigennem styrke bidraget til Industry 4.0.  

Geopolitik
Den koreanske halvø har gennem mange år, og særligt i 2017, været verdens geopolitiske navle, hvor det ophedede forhold mellem nord og syd har fået stor bevågenhed fra verdenssamfundet.
Sydkorea annoncerede således, at de forventer at lancere en række droner, der kan agere som yderligere forsvar mod eventuelle angreb. Droner har dog fundet anvendelse i flere sektorer og industrier, men har sin oprindelse i forsvarsindustrien, hvorfor ”overvågning” stadig i Korea er et væsentligt element i anvendelsen af droner. 

Men på det netop overståede Drone Show Korea, hvor danske DTU Space, Alexandra Instituttet og SDU deltog kunne det ses, hvordan droner i alle afskygninger og modeller til vands, til lands og i luften indebærer muligheder for langt mere end blot at overvåge og monitore militære formål.  

 Det danske perspektiv
I september 2016 lancerede den danske regering ’Den danske dronestrategi’, hvor man klargjorde et ønske om at udnytte det store erhvervsmæssige potentiale, der er i droneindustrien. I strategien tilskyndes danske virksomheder til, i samarbejde med forskere, at udvikle droneteknologi og skabe nye arbejdspladser inden for sektoren.

Ligeledes redegøres der i strategien for, hvorledes danske virksomheder, forskere og myndigheder allerede benytter droner til blandt andet: beredskab, inspektion, kontrolopgaver, forsøgsaktiviteter og services inden for mange forskellige områder.  
Opbakningen og interessen fra dansk side samt den viden de danske dronevirksomheder allerede besidder kombineret med de tunge investeringer i Sydkorea, er en unik mulighed for at skabe frugtbare partnerskaber.

Sydkorea planlægger at etablere et nationalt testcenter for droner inden 2020, og her kunne Danmark være en god sparringspartner i forhold til videndeling fra eksempelvis dronetestcentret i Odense og det nationale drone-industrinetværk (UAS Denmark).
Dertil inkluderer Sydkoreas ambitiøse planer for droneindustrien en implementering af 30.000 i offentlige instanser, her kunne Danmark ligeledes være en god sparringspartner. 

Drone Show Korea 2018
Drone Show Korea 2018 blev afholdt I Sydkorea den 25.-27. januar 2018 med det formål at undersøge og udvide potentialet for droneforskning i Sydkorea. På det danske innovationscenter i Seoul følges udviklingen tæt, og der var både mulighed for at lege med forskellige nye typer af droner samt drøfte samarbejdsmulighederne med droneteknologien for de deltagende danske aktører.

De danske styrkepositioner er bl.a. inden for programmering og civile formål, og så spiller dansk design-thinking ind, som noget de koreanske partnere kunne gøre brug af. Droner kan således være en vej til både at skabe bedre grundlag for planlægning af landskaber, byområder, overvåge og samle data på trafikmønstre samt sikre og forbedre klimatilpasningstiltag.

Men det kræver debat om, hvor og hvordan droner tjener sit formål – en debat, hvor vi fra dansk side har meget at byde ind med – især, hvis vi samarbejder med de lande, hvor den teknologiske formåen er verdensledende.    

Se videon fra Drone Show Korea 2018:

Martin Rune Hoxer er Executive Director på Innovation Centre Denmark i Seoul, Sydkorea.

15.000+ abonnerer allerede på Christianes personlige nyhedsbrev

Vil du også have adgang til gratis insider-fordele, analyser, podcasts og e-bøger om fremtidstendenser og afgørende techtrends?

Del dine tanker?

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

1 × 1 =

No Comments Yet.